| Tillbaka |SOMA MOVE®

SOMA MOVE® är rörelse och kunskap förenat - en filosofi, en lära och en rörelseform. Det är en filosofi därför att vi alltid ställer oss frågan "Varför?. En lära därför att vi lär ut de svar vi får, och det är en rörelseform därför att vi praktiserar det vi lär.

SOMA MOVE® är ett holistiskt sätt att träna som är atletiskt och samtidigt mjukt. Du arbetar med kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där fokus är att arbeta med kroppen som en enhet i harmoni med andningen.

Inom SOMA MOVE® arbetar vi med något vi kallar “en möjlighet”, det är alla de träningabara aspekterna förenade. Med träningsbar aspekt avser vi kondition, uthållighet styrka, explosivitet, stabilitet, rörlighet och koordination. Vi segregerar dem aldrig utan låter dem fylla kroppen som en möjlighet.

SOMA MOVE® är något som har vuxit fram genom en strävan mot att förstå kroppens funktionella konstruktion och hur den konstruktionen ska användas i rörelse. Vi har experimenterat med våra egna kroppar och andras för att undersöka hur teorin tar form i praktiken.

Vår strävan har gett oss tydliga och effektiva resultat samt bevis och argument som hela tiden tar oss vidare. SOMA MOVE® är vetenskapligt förankrat i alla led och är ingen genväg eller förenkling.


Att utbilda sig till SOMA MOVE instruktör innebär att man under två hela dagar får ta del av hela rörelsekonceptet, principerna och läran bakom SOMA MOVE®.

En utbildningsplats kostar 3.695 kr ex 6% moms och är två hela dagar. Utbildningen kräver att man tecknar licens.

Aktuella utbildningsdatum hittar du här...

En godkänd instruktör, som löser licens, äger man rätten att hålla klasser under varumärket SOMA MOVE®, använda koreografin och musiken. Läs mer om våra avtal här...

Det här är vår Usert Clinic. Här kan du som utövar eller vill utöva SOMA MOVE® få mer kunskap och försteålse för vårt holistiska koncept.


| Tillbaka |